≡ Menu

Congraduation, me!

“Bro, kuliah bertahun-tahun, telat lulus pula, cuma untuk selembar ijazah ini?” tanya seorang kawan.

“………..,”

Anyway, congrats to me and all my greatest friend. I wait you at the top!

WN287717 WN287730 IMG_0089 WN287743 WN287717 WN287667 WN287638 WN287633 WN287733 WN287759 WN287752 WN287683 WN287629

{ 9 comments… add one }

Leave a Comment